AB komissarını Qırım inkişafı sualleri milliy cemiyetler menfaatlarına köre baqılacağında işandırdılar

11.05.20160:19

15 sentâbr künü Qırımtatar Milliy Mecliste Meclis Reisi, Ukraina halq deputatı Mustafa Cemilev keñişletme ve Avropa eyiqomşulıq siyaseti sualleri boyunca AB Komissarı Ştefan Füle yolbaşçılığındaki Avropa Birligi delegatsiyasını qabul etti.

AB delegatsiyası terkibine Ukrainada Avropa komissiyası temsilciliginiñ başı Joze Manuel Pintu Teyşer, AB Komissarı odasınıñ azası İvona Pyurko, Avropa qomşulıq siyaseti koordinatsiya bölüginiñ yolbaşçısı Madlen Mayorenko, Avropa tış areket hızmetiniñ Şarq işbirlik bölüginiñ mutehassısı Kelin Ungur, AB Komissarınıñ matbuat kâtibi Anka Paduraru, Ukrainada AB Temsilciliginiñ siyasiy bölüginiñ yolbaşçısı Hannes Şrayber, Ukrainada AB Temsilciliginiñ siyasiy attaşesi Fabiola Di Klimente, Ukrainada AB Temsilciliginiñ Qırımda işbirlik boyunca birlik teşebbüsiniñ koordinatorı Entso Damyani ve Ukrainada AB Temsilciliginiñ matbuat kâtibi David Stulik.

Ürmetli musafirlerni selâmlaraq, Meclis Reisi Mustafa Cemilev Avropa ülkeleri ve halqları arasında işanç ve añlaşma pekitilmesinde büyük rolü içün Ştefan Fülege teşekkür bildirdi, qırımtatar halqı halqara cemiyetiniñ qol tututvına muhtac olğanını qayd etti. “Qırımtatar Milliy Meclisi Avropa Birligi ve Avropa Parlamenti deputatlarınen işbirlikke yüksek qıymet kese. AB ve Qırımtatar Milliy Meclis arasındaki dialog bizim içün pek qıymetlidir”, — dedi Mustafa Cemilev.

Dialog vaqtında qırımtatar halqınıñ yerleşüvi, qaytuvı ve aq-uquqlarınıñ tiklenüvinen bağlı sualler muzakere etildi. Meclis reisi Mustafa Cemilev Ştefan Füleniñ diqqatını Ukraina ükümetiniñ qırımtatar halqı aq-uquqlarını qorçalağan qanunlarnı qabul etmegenine celp etti.

Avropa komissiyasınıñ keñişletme ve eyiqomşulıq sualleri boyunca Komissarı Ştefan Fülege muracaat eterek, Meclis Reisi Mustafa Cemilev qayd etti ki, etnos olaraq, qırımtatarlarnıñ yoq olmasına alıp kete yatqan vaziyette halqara ve Avropa cemaatçılığı çette qalmamalı.

“Aynı vaqıtta, — devam etti M.Cemilev, — köremiz ki, qırımtatar meselesiniñ adaletli çezilüvine yonelgen halqara cemaatçılığınıñ yardımına Avropa Birliginiñ azası olmağa ıntılğan ukrain devleti de muhtac”.

Meclis yolbaşçısı Ştefan Fülege Qırımtatar halqınıñ öz Vatanında aq-uquqlarınıñ tiklenüvi, Ukrainada inkşafınıñ kefaleti ve havfsızlığınıñ teminlevi sualleri boyunca halqara forumğa azırlıq aqqında da haber berdi.

Halqara forum mevzusını devam eterek, Qırımtatar Milliy Meclis Reisiniñ birinci muavini Refat Çubarov qayd etti ki, Meclis yolbaşçılığınıñ diplomatik missiyalar ve halqara teşkilâtlar temsilcilikleriniñ yolbaşçılarınen 2011 senesi 5 oktâbr künü olacaq körüşüvde Halqara forum kontseptsiyası muzakere etilecek. “Bu körüşüv ketişatında qırımtatar halqınıñ aq-uquqlarını tiklemege yardım etegek halqara “yol haritasını” qabul etmek maqsadı ile muzakere etilecek sualler belgilenecek,” — dedi Refat Çubarov.

Avropa Komissiyasınıñ komissarı Ştefan Füle qayd etti ki, Qırım Muhtar Cumhuriyetiniñ yolbaşçılığınen olıp keçken körüşüvlerniñ neticeleri ümüt bereler. “Bizni Qırım inkişafı sualleri milliy cemiyetler menfatlarına köre baqılacağında işandırdılar”, — dedi Komissar.

Ştefan Füle Halqara forum keçirilüvi ğayesine de qol tutıp, qayd etti ki, insan aqları qorçalavına yonlegen er bir areket yardımğa lâyıqtır. Bunınen beraber, AB Komsssarı dedi ki, episi meraqlanğan taraflarnen Halqara forum keçirilüvi suali boyunca konsultatsiyalar keçirir, şu cümlede OBSY ile.

“Teşebbüsleriñizde akimiyetniñ iştirak etmesi pek müimdir, — devam etti Komissar. Teşkilâtlarımıznıñ rolüne kelgende ise, onıñ yeri halqara qanuncılığınen belgilengen. Qırımtatarlarnıñ suali – Ukrainanıñ mesuliyetligi ve onıñ içki protsessi”. Bunınen beraber, Füle dedi ki, Meclis ile dialognı devam etmege ister edi, ve qayd etti ki, Avropa camaatçılığı daima insan aqlarınıñ qorçalanuvı tarafındadır.