Deputatlar faaliyetiniñ koordinirlev- effektiv işniñ kefaletidir.

11.05.20160:19

2011 senesi 10 aprel künü Aqmescitteki profsoyuzlar medeniyet sarayında Ukraina Yuqarı Şurası, QMC Yuqarı Şurasınıñ deputatları, yerli şuralar, köy, şeer şuralar yolbaşçılarnıñ muşaveresi olıp keçti.

Tedbirni qırımtatar meclisi ve Qırım Yuqarı şurasındaki ‘Qurultay-Ruh’ fraktsıyası teşkil ettiler.

Meclis reisi Mustafa Cemilev alğış sözünde halqnı birleştirüv meselesinde deputatlar faaliyetiniñ effektivligini arttırmaq maqsadı ile keçirilgen böyle kibi merasimlerniñ emiyetini qayd etti. Qırımtatar milliy öz-özüni idare etüv organlarınıñ yerli şuralar deputatları ile işbirlik esasları aqqında Meclis reisiniñ birinci muavini Refat Çubarov öz çıqışında haberdar etti.

Meclis reisiniñ muavini Remzi İlyasov ise faaliyetiniñ bir yönelişini seçmek içün akimiyetniñ çeşit organlarındaki qırımtatar vekillleri arasında sistemli kommunikatsıyalarnıñ şekillenmesi ğayet müim olğanını bildirdi. ‘Maarifçi’ assotsıatsıyasınıñ yolbaşçısı, Meclis azası Safure Kacametova ana tilinde tasil aluv, ana tilniñ saqlanılması, ‘Ana tili oğrunda küreş!’ umummilliy programmasınıñ effektiv tarzda amelge keçirilmesi kibi meselelerde tafsilãtlıca toqtadı. QMC topraq Cumhuriyet komitetiniñ reis muavini Enver Cemalãdinov Ukraina topraq qanuncılığında soñki deñişmeleri ve topraq meselelerinde yerli öz-özüni idare etüv organlarınıñ imtiyazları aqqında ikãye etti.

Muşavereniñ işinde 300 -den ziyade deputat, köy ve şeer şuralarınıñ reisleri iştirak etti.

Köterilgen meseleleriniñ muzakere neticesinde muşavere iştirakçileri Ukraina Yuqarı Şuırası, QMC Yuqarı Şurasınıñ deputatları, yerli şuralar, köy, şeer şuralar yolbaşçılarnıñ umumqırım muşaveresiniñ rezolütsiyasını qabul ettiler.

_______________________________________________________________

Ukraina Yuqarı Şuırası, QMC Yuqarı Şurasınıñ deputatları,

yerli şuralar, köy, şeer şuralar yolbaşçılarnıñ

umumqırım muşaveresiniñ rezolütsıyası

Biz, Ukraina Yuqarı Şurası, Qırım Muhtar Cumhuriyeti Yuqarı Şurası, yerli şuralar deputatları ve köy ve şeer yolbaşçıları, Qırımtatar Meclisi ve QMC Yuqarı Şurasındaki ‘Qurultay-Ruh’ deputat fraktsıyası tarafından teşkil etilgen umumqırım muşaveresi ketişatında,

— Territorial cemiyetniñ ve onıñ qısmı- saylav daireniñ saylavcılarınıñ menfaat ve haqlarını qorup ve taqdim eterek,

 

— Ukraina Anayasası ve qanunlarına, Ukraina prezidentiniñ fermanlarına ve deputatlarnıñ, şura ve organlarınıñ faaliyetini belgilegen diger huquqiy vesiqalarğa riayet eterek,

— Qırımtatar Qurultayınıñ qırımtatar milliy öz-özüni idare etüv organlarınıñ qararlarına uyğun olıp,

— Qanun ile berilgen imtiyazları çerçivesinde öz saylav daire saylavcılarınıñ avale ve emirlerini eda etmege ğayret eterek,

— Ukraina Yuqarı Şurası, QMC Yuqarı Şurasında ve yerli şuralarında qırımtatar deputataları olaraq bizge işandırılğan mesüliyetlikni añlap,

— Çeşit seviyedeki şuralarda qırımtatar deputatlarınıñ birleşmesi ve akimiyet organlarında qırımtatar vekilleri arasında effektiv munasebetniñ emiyetini añlap, qarar berdik:

1. Çeşit seviyedeki şuralarda qırımtatar deputatlarınıñ faaliyetlerini koordirlemek ve öz saylavcılarnıñ haqlarını qoruması ve menfaatlarıı taqdim etilmesinde ğayretlerini birleştirmek maqsadı ile:

— Çeşit seviyede şuralardaki qırımtatar deputatlarınıñ eñ azdan yılda bir kere umumqırım muşaveresini keçirmek,

— Qırımtatar deputatlarınıñ iştirakı ile regional ve yerli meclislerniñ toplaşuvlarını muntazam şekilde keçirmek,

— ‘Qurultay-Ruh’ deputat gruppasına yerli şuralardaki qırımtatar deputatları tarafından Qırım Muhtar Cumhuriyetiniñ temsil ve icra akimiyet organlarına yollanğan muracaat, teklif ve teşebbüslerini baqıp çıqmaq ve olarnıñ amelge keçirilmesine yardım etmekni avale etmek,

— ‘Qurultay-Ruh’ deputat gruppasına, rayon ve şeer şuralarındaki deputat gruppalarına, yerli şuralarda qırımtatar deputatlarına, köy ve şeer yolbaşçılarına qırımtatar medeniyeti ve maneviy hayatı saasında meseleleriniñ çezilmesinde Qırım Müsülmanları diniy idaresi, Bütündünya qırımtatar kongressi, ‘Maarifçi’ qırımtatar tasil hadimleriniñ assotsıatsıyası, icadiy ve cemaat teşkilãtları, qırımtatar kütleviy haber vastaları ile effektiv ve yaqın munasbetlerini temin etmek.

— ‘Qurultay-Ruh’ deputat gruppasına, rayon ve şeer şuralarındaki deputat gruppalarına, yerli şuralarda qırımtatar deputatlarına, köy ve şeer yolbaşçılarına muntazam şekilde, yarım yılda eñ azdan bir kere kütleviy haber vastalarında faaliyetleri aqqında esabat malümatlarnı derc etmek.

2011 s. 10 aprel künü qabul olundı, Aqmescit.