Büyük Cuma-Cami qurucılığınıñ sualleri boyunca Nezaret Keñeşiniñ nevbetteki oturışı olıp keçti

11.05.20160:19

2011 senesi 31 mart künü Qırım müsülmanlarnıñ diniy idaresinde Qırım Müftisi haci Emirali Ablayevniñ yolbaşçılığında Büyük Cuma-Cami qurucılığınıñ sualleri boyunca Nezaret Keñeşiniñ nevbetteki oturışı olıp keçti.

Oturış iştirakçileri işleri devamında Nezaret keñeşi aqqında Muvaqqat nizamnameni tasdiqladılar, onıñ esas vazifesi – Büyük Cuma Cami qurucılığınen bağlı leyha, azırlıq, ve qurucılıq işlerniñ bütün basamaqlarını kontrol etmek.

Nizamnamege köre köre Nezaret keñeşi:

— leyha vazifeni işlete ve Büyük Cuma Caminiñ eñ yahşı eskiz leyhası konkursınıñ şartlarını belgiley;

— Büyük Cuma Caminiñ eñ yahşı eskiz leyhası konkursını ilân ete, konkursqa kelgen eskiz leyhalarnıñ cemaat ögünde muzakere etüvni teşkil ete ve konkursnıñ vazife ve şartlarına eñ uyğun olğan bir leyhanı tasdiqlay;

— Büyük Cuma Cami qurucılığı sualleri boyunca açıqlı printsipine esaslanğan Qırım müsülmanları, Ukraina devlet akimiyetiniñ qurumları, hayriye vaqufları ve sponsorlar ile ertaraflama işbirlikni teminley;

— Büyük Cuma Cami qurucılığınen bağlıleyha, azırlıq ve qurucılıq işlerniñ bütün basamqlarını kontrol ete;

— Büyük Cuma Cami qurucılığı ve qurucılıq vesiqalar azırlanmasınen bağlı tehnik ve uquq sualleriniñ çezilüvinde yardım ete;

 

— Büyük Cuma Cami qurucılığı ve qurucılıqqa azırlıq esnası aqqında cemaatqa haber bere;

— Büyük Cuma Cami qurucılığına ve leyha-tehnik vesiqalarnıñ azırlanmasına masraf etilgen paranı kontrol altında tuta;

Nezaret Keñeşiniñ faaliyeti açıq ve kollegiallik printsipine esaslana. Nezaret keñeşiniñ qararları onıñ oturışlarında rey berüv ile qabul olunalar ve Nezaret keñeşiniñ reis yardımcılarınıñ imzaları ile qanuniy quvetini ala. Nezaret keñeşiniñ qararları kütleviy informatsion vastaalrında basıla.

Nezaret keñeşiniñ azaları “Aqmescit şeerinde Büyük Cuma Cami kompleksiniñ eskiz leyhası konkursınıñ programması ve şartları”nı muzakere ettiler, onı esas olaraq qabul ettiler. Soñuna qadar işletip çıqarılğan soñ, konkurs şartları konkursqa berilgen müddetniñ belgilenüvi ile KİV’da basılacaqlar.

Nezaret keñeşiniñ oturışında bir sıra içtimaiy teşkilâtlarnıñ temsilcileri e yaş mimarlar iştirak ettiler.

Büyük Cuma Cami

qurucılığı sualleri boyunca

Nezaret keñeşiniñ

İnformatsion bölügi