Ukraina Yuqarı Şurasına, Ukraina halq deputatlarına

11.05.20160:19

Qırım Halq cumhuritetiniñ reisi, Qırım, Poloniya, Litvaniya ve Beyaz Rusiye musulmanlarınıñ müftiyi, "Ant etkenmen" qırımtatar milliy gimniniñ müellifi Noman Çelebicihannıñ hatırasına bağışlanğan Bütünqırım mitingi iştirakçileriniñ muracaatı

Onlarnen tınç sakinlerniñ elâkına ketirgen siyasiy inqiraz ve Ukraina akimiyetiniñ öz vatandaşları üzerinden silâlı zorbalığı aqibetinde Ukrainanıñ territorial bütünligi ve mustaqilligine telüke Ukraina Yuqarı Şurası tarafından kelecekte Ukrain devleti ve vatandaşlarınıñ ömürine havfnıñ ögüni alacaq qanuniy aktlarnıñ qabul etilmesini talap ete.

Qırım Muhtar Cumhuriyetiniñ mevcut Anayasası çoqmilletli Qırım cemiyeti, şu cümleden qırımtatarlarnıñ da, menfaatlarına iç uymağanından ğayrı Qırımda vaziyetniñ kerginleşmesiniñ daimiy menbasıdır. Bundan da ğayrı, Qırımnıñ mevcut statusı Ukraina bütünligi ve mustaqilligine telükeniñ temeli oldı.

Biz, Bütünqırım mitinginiñ iştirakçileri, Ukraina Yuqarı Şurasından Qırımtatar halqı Meclisiniñ vekilleri de erkânına kirsetilgen Mahsus deputat komissiyasını meydanğa ketirmekni talap etemiz. Qırım Anayasasınıñ yañı şekilini azırlav ve qabul etüv boyunca mezkür komissiya qırımtatar halqınıñ mustaqil Ukraina terkibinde öz tarihiy toprağında öz aqlarını belgilev aqqınıñ esasında Qırım sakinleriniñ milleti ve dininden qatiy nazar aqları ve serbestliklerini temin etken yañı Anayasanı işleycek.

Qırım Halq cumhuritetiniñ reisi, Qırım, Poloniya, Litvaniya ve Beyaz Rusiye musulmanlarınıñ müftiyi, "Ant etkenmen" qırımtatar milliy gimniniñ müellifi Noman Çelebicihannıñ hatırasına bağışlanğan Bütünqırım mitingi iştirakçileri

2014 senesi fevral 23. Aqmescit ş

-____________________________________________________________________-

Qırım Halq cumhuritetiniñ reisi, Qırım, Poloniya, Litvaniya ve Beyaz Rusiye musulmanlarınıñ müftiyi, "Ant etkenmen" qırımtatar milliy gimniniñ müellifi Noman Çelebicihannıñ hatırasına bağışlanğan Bütünqırım mitinginiñ

QARARI

Biz, Qırım Halq cumhuritetiniñ reisi, Qırım, Poloniya, Litvaniya ve Beyaz Rusiye musulmanlarınıñ müftiyi, "Ant etkenmen" qırımtatar milliy gimniniñ müellifi Noman Çelebicihannıñ hatırasına bağışlanğan Bütünqırım mitingi iştirakçileri

-1918 senesi fevral 23 künü bolşevikler tarafından vahşiyane öldürilgen Qırımnıñ büyük devlet ve cemaat erbabınıñ aydın hatırası ögünde başlarımıznı egip, Yüce Rabbimizge dua eterek,

— 1917 senesi "Qırımtatar milliy ükümeti yalıñız tamır halqnıñ bahtı ve yaşayışını teminlevnen sıñırlanmadan, vatandaşlar, yarımada sakinlerini basqı, isyanlardan qorçalamaq, olarnıñ ayatı ve şerefini qorçalamaqnı özüniñ muqaddes borcu, dep saya" degen Noman Çelebicihannıñ ğayelerine sadıqlığımıznı tasdiqlayaraq,

— Ukrainada insan aqları ve halqlarnıñ aqları teminlenmesi, vatandaşlıq cemiyetiniñ tiklenilmesi içün mesülietli olğanımıznı añlayaraq,

— Avropa Birliginiñ tolu uquqlı azası — mustaqil demokratik Ukraina devletinde serbestlik, adalet idealları ve bizim munasip ömürge ıntıluvımız içün Yevromaydanda elâk olğanlarnıñ episiniñ aileleri, aqrabaları ve yaqınlarına teren taziyelerimizni bildirerek,

— ileride Ukrainağa diktatura ve avtoritar rejim qaytıp kelmesine yol bermemek maqsadında

Ukraina Yuqarı Şurasınıñ fevral 21-22 künleri Ukrainada demokratiya ve insan aqları içün küreşken onlarnen ukrain vatandaşlarınıñ öldürilmesinde qabaatlı Yanukoviçnıñ cinaiy rejimini dağıtmaq maqsadında alğan qararlarına tolusınen qoltutqanımıznı bildiremiz. Bunıñnen birlikte biz, Bütünqırım mitinginiñ iştirakçileri, Ukraina Yanukoviç rejiminini aqibetlerinden temizlenirken, aynı vaqıtta Qırım cemiyetinde kerginlik sebepleri ve menbası olğan şeylerni yoq etmek boyunca acele çareler körülmesini talap etemiz. Yani:

— Ukraina Regionlar partiyasınıñ Qırım Yuqarı Şurası, şeer, rayon, köy ve qasaba şuralarnıñ faaliyetiniñ üzerinden basqı toqtatılsın. Çünki bu basqı neticesinde Regionlar partiyasınıñ pozitsiyasına qoltutmağan deputatlar, köy şuralarınıñ deputatları, şeer ve köy yolbaşçılarınıñ rolü tsifirge tüşürildi,

— Qırım ükümeti tarafından keçirilgen Qırım cemiyetini bölmek ve biri-birine qarşı qoymaq siyaseti qaralanması ve toqtatılmasını talap etemiz, devlet hadimleri, bücet teşkilâtlarnıñ işçileri, yerli idare organlarındaki saylanğan vazifeli şahıslarnı ükümdar partiyağa meyillik köstermege ve olarnıñ partiya keçirgen siyasiy tedbirlerinde qatılmağa mecbur etken idare usullarından vazgeçilmesi,

— Qırımnıñ tamır halqınıñ vekilleri olğan qırımtatarlarnıñ qararlarnı işlev, qabul etüv ve amelge keçirüv ceryanlarında iştirak etüvden çetleştirgen aqsımlayıcı kadro siyasetinden vazgeçmekni talap etemiz.

Bu maqsadnen biz Ukraina Yuqarı Şurasından talap etemiz:

— Qırım Yuqarı Şurası vekâletliginiñ müddetinden evel toqtatılması ve Qırım Yuqarı Şurasına qırımtatarlarnıñ Qırım Yuqarı Şurasında, şeer ve rayon şuralarında halqara standartlarğa köre kefaletli ve semereli temsilciligini temin etken mehanizmlerni közde tutqan yañı saylav qanunı esasında müddetinden evel saylavlar keçirilsin.

— Qırım icra akmiyetinini bütün qurumları, nazirlikler, idareler, cumhuriyet komitetleri, uquqqoruv organlarında yolbaşçı şahıslar seviyesinde tamır halq vekilleriniñ temsil etilüvi qanuniy şekilde pekitilsin.

-Qırım Yuqarı Şurasınıñ vazifedar şahısları Ukraina bütünligi ve mustaqilligine telüke ketirgen ve Qırımda içtimaiy-siyasiy vaziyetniñ keskin kerginleşmesiniñ sebebi olğan ayırımcılıq çağıruvları ve areketleri içün deral cinaiy cevapkârlıqqa çekilsinler.

Biz Qırım icra akimiyetiniñ epsi organları, rayon devlet memuriyetleri, yerli idare organlarından eñ qısqa vaqıt içinde Qırım cemiyetiniñ yaşayışı ve faaliyetinen em de qırımtatar halqı aqlarınıñ ğayrıdan tiklenmesinen bağlı meseleler boyunca qırımtatar halqınıñ Meclisi, regional ve yerli meclislernen işbirlik ve bağ qurmaqnı talap etemiz.

Qırım Halq cumhuritetiniñ reisi, Qırım, Poloniya, Litvaniya ve Beyaz Rusiye musulmanlarınıñ müftiyi, "Ant etkenmen" qırımtatar milliy gimniniñ müellifi Noman Çelebicihannıñ hatırasına bağışlanğan Bütünqırım mitingi iştirakçileri

Aqmescit ş.