Qırım müsülmanları diniy idaresi yuqarı keñeşiniñ Ukraina Prezidenti muracaatı

11.05.20160:19

Qırım müsülmanları diniy idaresi yuqarı keñeşiniñ

Ukraina Prezidenti, Ukraina Yuqarı Şurası, Ukraina Nazirler Kabineti, Ukraina milliy havfsızlıq ve mudafaa keñeşi, Ukraina baş prokuratura, Ukraina havfsızlıq hızmeti, QMC UHH baş idaresi, Qırım Yuqarı Şurası, Qırım Nazirler Şurasına muracaatı

Bismillãhirrahmanirrahim!

Bizge belli olğanı kibi, milletler ve dinler işleri boyunca Ukraina devlet komiteti tarafından qapatılmasından bir kün evel habaşist müsülman sektalarınıñ cemiyetlerinden ibaret olğan Qırım müsülman diniy merkeziniñ nizamnamesi resmiyleştirildi. Qırım Müsülmanları diniy idaresi(QMDİ) böyle kibi resmiyleştirüvlerni defalarca tekbih etken edi- sekta müsülman cemiyetlerden başlap, mına endi Qırımdaki habaşistler merkezine qadar.

Yazıq ki, milletler ve dinler işleri boyunca Ukraina devlet komiteti vatandaşlarını milletine ve din mensüpligine baqmadan birleştirmek yerine Ukrainada ve Qırımda kerginlikni arttırmağa tırışmaqtalar. Qırımda daa bir müftiyatnıñ meydanğa ketirilmesi Qırım müsülmanlarınıñ hayatlarına bizge yat olğan, müsülman cemiyetini bölmek usulına esaslanğan habaşistler ideologiyasını pekitmek istegenleridir.

Soñki yılları Qırımda islamnı terror ve ksenofobiyanen teñleştirgen çeşit diniy sektalar resmiyleştirildi. Müsülman cemiyetleri, matbuat ve internet neşirleri olaraq Hizb-Ut-Tahrir, Salafit, Habaşitler, Takfiritler kibi ekstremist teşkilãtlar resmiyleştirildi.

Qırım Müsülmanları Diniy İdaresi 10 yıldan ziyade mezkür organlarını ep artqan basqısınen küreşmekte. Qırım cemiyetine diniy spekulatlarnıñ çeşit kütleviy mizacını taşığan provakatsıon beyannameler, muracaatları yollanıla. Milletler ve dinler işleri boyunca Ukraina devlet komiteti ve onıñ Qırım bölügi dinler boyunca Cumhuriyet komiteti tarafından resmiyleştirilgen teşkilãtlar tek QMDİ-ne degil de, akimiyetniñ devlet institutlarına basqı yapmaqtalar.

Allah yüreklerimizge endirgen bütün irademiznen QMDİ-nen aynı zamanda diger müftiyatnıñ resmiyleştirilmesine öz tekbih ve narazılığımıznı bildiremiz.

‘Habaşitler’( Al-Ahbaş)

Allah öz kitabında böyle aytqan: ‘Bugün sizge diniñizni tekmilledim, üzeriñizge nimetimni tekmilledim ve siz içün din olaraq İslãmnı seçtim.’ ( Maaide süresi, 3 ayet).

Çeşit yañılıqlarnı uydurğan ve olarnı dinge kirsetken er angi bir insannı qandırmaq içün sadece bu ayet yeterli kibi körüne. Amma bugünde özleri yañılıqlarnı uydurğan, ya da digerler tüşünip çıqarğan yañılıqlarğa riayet etken bir çoq insanlarnı körmektemiz.

Muhammed Peyğamberimiz(s.a.v.) ve sahabeleri kütken dinini bir çoq sektalar deñiştirgen soñ İslam ümmeti bölünmege başladı. Neticede, bu aqıntılar müsülman ümmetinden ayırıldı. Böyle aqıntılardan birisi-‘habaşitler’ Ukrainada bayağı darqaldı.

Tesisçisi- Abdullah al-Harari al- Habaşi (Al-Abdari), Harar ş. Efiopiyada( Habaşa) doğdı. Anda ilk diniy tasilini aldı. Soñ Cumma yerine köçti. Bu yerde ‘atticaniya’ tasavvuf cemaatına kirip, aqiqiy dinden çetleşmege başladı. Bilgi peşinden seyahatlarda bulunır eken, ‘ar-rifaiya’ sektasına kirip, ant etti ve tassavufqa daa teren daldı. Soñra o Suriyege köçti, bundan soñ ise, bazı malümatlarğa köre, 1969 senesi Livanğa ketti. Amma onıñ izdeşleri, o anda 1950 senesi Efiopiyada aqiqiy müsülmanlarğa qarşı taqiplerni qozğatqan soñ ketkenini tasdiqlaylar. O idare başında olğan rejimni müsülman teşkilãtlarnıñ faaliyetlerini, hususan Qurannı ögretken medreseni, toqtatmağa çağıra edi. Mezkür medreseniñ müdirini 23 yılğa apske aldılar, soñra sürgün ettiler. Bir çoq diger şeyh ve imamlarğa qarşı da aynı böyle davrana ediler ve olar diger memleketlerge köçmege mecbur ediler. Bütün bu vaqialar 1940 senesi yüz berdi ve öyle bir aşkãr etildi ki, Abdullah al-Habaşi öz areketleri içün ‘isyancı’ lağabını qazandı.

Livanğa kelgen soñ, al-Habaşi öz faaliyetini devam etti. O özüniñ bozulğan fikirlerini, putperestlik, ‘cahmit’, qararsız tasavvuf, şiitler, ‘cabritler’ kibi sektalarnıñ ideologiya unsurlarından ibaret olğan itiqatlarını darqata edi. Bundan da ğayrı, o dört mazhabına da ters kelgen fetvalarnı çıqara edi. Faaliyetiniñ neticesinde bir çoq mutaasiplerniñ peyda olmasına yol berdi. Olar müsülman olaraq tek ‘şeyhleriniñ’ ideologiyasına riayet etkenlerni saya ediler. Qalğanlarnı, yani olarnen razı olmağanlarnı olar müsülman olaraq tanımay ediler.

Darqaluv ve tesir etüv yerleri

‘Habaşitler’ eñ çoq Livanda darqaldılar, mında olar bir sıra balaban ve yüksek seviyeli mekteplerni açtılar. Olar öz radiostanstıyalarını açtılar. Öz talimatlarını Avropada, AQŞ, Kanada, Avstraliya, Şvetsiya, Daniyada darqattılar.

Sabıq SNG territoriyasında sektanıñ darqalması içün eñ güzel şaraitlerni sekta Ukrainada taptı. Mında onıñ yolbaşçısı Livandan kelgen Ahmad Tamim oldı. O insanlarnıñ bilmegenlerinen faydalanıp, ‘habaşit’talimatlarını büyük ğayretnen darqatmaqta. Dinde bilgisi az olğan adam ise tesir altında ğayet yengil qala bilir. Olar celp ete bilgen insanlar arasında dersler keçire, imam ‘habaşit’olmağan camilerge Cuma namazğa da barmaylar, diger müsülmanlarğa selãm bile bermeyler. Yani bizim ğarip, dinde öyle de zayıflaşqan halqımız arasında tartışmalarnı kerginleştireler.

Qısqadan hataları aqqında

· ‘Habaşıt’ler özleri olar imam aş-Şafi mazhabınıñ izdeşleri olğanını tasdiqlaylar. Amma aslı da olar aş-Şafi mazhabından uzaqlar.

· Al-Habaşınıñ fikrine köre, Muqaddes Quran- Cebrail meleginiñ sözleridir(a.s.) ve aynı bu melek Qurannıñ ilk söz ve ibarelerini seslendirgen edi. ( onıñ ‘İzhar al-akida as-sunniya’ kitabını baqıñız, 591 s.)

· Taqdirge kelgende ise, olar Allah inanmağanlarğa inanmamağa yardım ete dep sayalar. (‘An-Nahc as-salim’, 71 s. baq.)

 

· Al-Habaşı ve onıñ tarafdarları Peyğamberimiz(s.a.v.)niñ bir çoq sahabileri aqqında menfiy şeyler aytalar. Hususan Muaviya ibn Abi Sufyan ve Aişa anamıznı aqaretlemege tırışalar. (‘İzhar al-akida as-sunniya’, 182 s.)

· Al-Habaşınıñ fikrine köre, Allah dünyanı yaratqanında, peyğamberlerni yollağanında iç bir ikmet yoq. Allahnıñ yaratlıqları ve ikmet arasında bir bağ körgenlerni muşriq dep saya.

· Al-Habaşi bir çoq belli alimlerni imansızlıqta qabaatladı. Böyle etip, şeyh-al-islãm ibn Taymiyni kãfir dep adlandırdı. Onıñ aytqanına köre, imanlı olmaq içün şartlarından biri, şeyh-al-islãm ibn Taymiyni kãfir dep tanımaqtır. Bu sebepten o mezkür şeyniñ kitaplarını oqumağa yasaq etken edi. İmam Az-Zahabi ve şeyh Muhammad ibn Abd ul Uahhab ve Nasir Ad-Din Al-Albanini de kãfir dep adlandırdı.

· Al-Habaşı AQŞ-da qıbla tarafınıñ deñişmesinen bağlı büyük isyan köterdi. ‘Habaşitler’ qıbla tarafını 90 derece deñiştirip öz camilerni tesis ettiler. Aynı böyle isyan Livanda da yüz bergen edi. Olar yer kürresi yarımsfera, yani şar yarısı şeklinde olğanını tüşünip, hata yapalar. Amma eñ qorqunçlısı şu ki, olar insanlarnı mezarlıqlarnı ziyaret etip, olarğa yardım ricası ile yalvarmağa çağıralar. ‘Habaşıtler’, ölgenler olardan yardım sorağanlarına yardım etmek içün mezarlarından çıqa ve soñra da yerine qaytalar dep tüşüneler. Bundan da ğayrı, olar , taşlar da aziz ola ve yardım ketire bilirler dep sayalar.

Bu ise şirk, yani çoqtañrılıqtır.

Bu gunãhnı Allah bağışlamaz, bu gunãh içün insan cehennemge tüşe bilir. Allah Quranda bu aqta çoq yerlerde ayta:

‘Allah özüne ortaq qoşuluvını asla bağışlamaz; bundan başqasını(gunahlarnı) istegen kimsesi içün bağışlar. Allaha ortaq qoşqan kimse büyük bir gunah (ile) iftira etken olur’( ‘Nisaa’ süresi, 48 ayet).

‘Biliñ ki, kim Allahqa ortaq qoşsa, mıtlaqa Allah oña cennetni aram eter; artıq onıñ yeri ateştir ve zalımlar içün yardımcılar yoqtır’. ( Maaide süresi, 72 ayet.

‘Mescitler, şübesiz, Allahınıñdır. O alda, Allahnen birlikte başqa kimsege qullıq etmeñ.’ (Cin süresi, 18 ayet).

Tek bir Allahqa inanmaq ve çoqtañrılıqtan saqınmaq daveti ile bütün peyğamberler yer yüzüne endirilgen edi. Er bir muqaddes kitapta bu esas nasiattır.

Selim Halil

_________________________________________________________________________________________

QMDİ-niñ ‘İslah’ programması boyunca malümatlar

Qırım müsülmanları diniy idaresi ‘İslah’ programması çerçivesinde halqınıñ taqdirine lãqayd olmağan qırım sakinleri tarafından teslim etilgen malümatlarnı derc etmege başlay.

Havfsızlıq sebebinden şaatlarnıñ adları ve soyadları deñiştirilecek, amma QMDİ-de muracaat etkenlerniñ arizaları bar.

Men, Amzayev A., 1998 senesi öz istegimnen tanış imanlı müsülmanlarğa maña İslam ve Şariatnıñ esaslarını añlatmaq ricasınen bulundım. Rica etkenimden eki kün keçken soñ meni İslam boyunca bilgili sayılğan orta yaşında S. bir adamnıñ evine davet ettiler. Soñra bilgenim kibi, bu evde aftada bir kere yaşlar islamnı ögrenmek içün toplana ediler. Añlaşqan vaqıtta kelip, bu evge muntazam şekilde kelgen bir qaç tanışlarımnı rast keldim. S. başta meni müsülmanlarnıñ şimdiki vaziyeti aqqında ne tüşüngenimni soradı. Men müsülmanlarğa birleştirmek kerek dep cevap berdim. S. ise meni maqtap, müsülmanlarnıñ problemleri aqqında tarif etmege devam etti. İslam esaslarınıñ añlatılmasına çoq dalmayıp, kelgenleriniñ diqqatını yañı siyasiy qurulışnıñ zarurlığına çekti. Fikirler ile paylaşuv ketişatında meni yaşlarnıñ İslamnen doğrudan bağlı olmağan ilim ve bilgilerniñ keregi yoq degenleri ayrette qaldırdı. Bundan da ğayrı, dinden ğayrı, bütün ilimler günahlı sayılğanı aqqında söz yürsetildi. Nevbetteki körüşüv de aynı fikir yürsetüvlernen keçip ketti. Bu evde toplanğanlarnıñ islamnı cemiyetten ayırğanları göñlüme yatmadı. Başqa mında kelmege istemedim. Onıñ içün men İslamnı mustaqil şekilde ögrenmek içün edebiyat bermelerini rica ettim. Amma, oca, ilk bilgilerni böyle kibi körüşüvlerde almaq zarurlığı ve bundan da ğayrı, oqutuvnı devam etmek içün men meni ögretken insanlar aqqında kimsege aytmaycağıma ant etmek kerekligini bildirdi. Bu sözler işançımı tamamen kesti, bundan soñ körüşüvlerge başqa barmadım. Soñra bilgenim kibi, bu toplaşuvlarnı keçirgenler özlerini Hizb-Ut-Tahrir sektasına kirseteler.

Bundan bir qaç ay keçken soñ, mezkür sektanıña azalarından biri, tanışım men toplaşuvlarğa ne sebepten qatnamağanımnen meraqlandı. Men ise kimsege ant etmege istemegenimni bildirdim. Soñra K. tanışım namaz qılğanımnı soradı. Er vaqıt olmasa bile, bazıda yapqanımnı bilgen soñ, o, tezden öyle bir vaqıt kelecek ki, namaz qılmağan müsülmanlarnı cezalandıracaqları aqqında haber etti.

Menim ayretime cevap olaraq, K. akimiyet başında kerçek müsülmanlar turğan soñ, namaz qılmağanlarnı başta belli bir vaqıt içersinde tazirleycekler, amma müddet keçken soñ da müsülmanlar keregini yapmasa, onı, Şariat boyunca öldürmek kerekligini bildirdi.

Men şaat olğan bazı davatlarda mezkür sektanıñ azaları keçmişte afyoncılıqqnen oğraşqanlar, bazıları apshanede oturğanları, amma islam nuru olarnı yarıqlatıp doğru yolğa qoyğanları aqqında ikãye etip başlay ediler. Böyle kibi davatlar İslamğa büyük zarar ketire dep sayam, çünki müsülmanlarnı şaşmalatıp, asılında adalet, merhametlik, samimiylik esaslarında qurulğan aqiqiy dinden uzaqlaştırmaqnı maqsat olaraq qoymaqtalar. Fikrimce, imanlı insanlarğa Hizb-Ut Tahrir tüşünceleriniñ hatalı olğanını añlatmaq kerek.

Menim arizamnı ‘İslah’ Programmasına qoşmaqnı rica etem. Men bergen malümatlarnı deñiştirilgen ad ve soyadımnen derc etilmesine öz razılığımnı bildirem.

‘İslah’ programması boyunca muracaatlarnıñ derc etilmesi devam etilecek.