MURACAAT “Arqadaş”

11.05.20160:19

Qırımtatar Milliy Meclis reisi Mustafa Cemilevge

Bütündünya qırımtatar kongressiniñ Prezidenti

Refat Çubarovğa

Qırımtatar halqı Qurultayınıñ delegatlarına

Qırımtatar içitmaiy ve siyasiy teşkilâtlarına

 

MURACAAT

“Arqadaş” uquqqoruyıcı içitmaiy teşkilâtı, “Ukrainanıñ etnomilliy siyasetniñ kontseptsiyası” leyhasınen tanış olıp, şunı qayd ete.

1. Qırımtatar cemaatçılığınıñ diqqatını Milletler ve dinler boyunca komiteti tarafından işletilgen “Ukrainanıñ etnomilliy siyasetniñ kontseptsiyası” leyhasında yer alğan ağır aqibetler ile assimilâtsiya esnasınıñ küçlenmesi havflığına celp etemiz.

2. Bu vesiqanıñ insannıñ halqara aqlar saasındaki standartlarğa uyğun olması boyunca monitoring maqsadı ile “Tögerek masa — “Ukrainanıñ etnomilliy siyasetniñ kontseptsiyası” leyhasınıñ umummilliy muzakeresi”ni teşkil etmek teşebbüsi ile çıqışta bulunamız.

3. Umummilliy muzakereniñ neticelerini KİV’da neşir etmek ve Ukrainanıñ yuqarı yolbaşçılığı ve halqara teşkilâtlarğa yollamaq.

Qırımtatar Milliy Meclisni ve Bütündünya qırımtatar kongressini Ukrainanıñ qırımtatar içtimaiy ve siyasiy teşkilâtlarnıñ ve nezaretçiler olaraq qırımtatar diapora vekilleriniñ iştiragı ile “Tögerek masa — “Ukrainanıñ etnomilliy siyasetniñ kontseptsiyası” leyhasınıñ umummilliy muzakeresi”niñ teşkil etilmesinde yardımcı olmağa çağıramız.