Curçi regional meclisniñ muracaatı

11.05.20160:19

V Milliy Qurultay delegtalarına, regional ve yerli meclislerge,

Qırımtatar cemaat teşkilãtlarına

ve bütün qırımtatar halqına

Sayğılı vatandaşlar!

Dünyanıñ eñ güzel köşelerinden biri- Qırım toprağında şekillengen, asırlar devamında dünyağa qudretli ve adaletli devleti ile belli olğan, soñki eki yüz yıldan ziyade devir içinde facialı, cefalı tarihını körgen degerli bir milletimiz bar.

Başımızğa tüşmegen belãlar qalmadı. Devletçiligimizni yıqtılar, toprağımıznı çekip aldılar, adımıznı tarihtan silmek maqsadınen ana toprağımızdan quvdılar. Meftalarımızğa bile qabristanlarda tınç yatmağa bermediler. Bunıñ sebepleri-ebet, ayrı ve pek teren bir mevzudır.

Misilsiz zulum-zorluqlarğa baqmadan, halqımız milliy kimligini saqlamağa, olğan imkãnlardan faydalanıp, devletçiligini ğayrıdan tiklemege tırıştı. Çar Rusiye, soñra sovet rejimi yapqan sıqıntı-zorbalıqlar milletimizniñ musaviylik, adaletke doğrultığan ıntıluvlarını, öz -özüni saqlav instinktni qırıp olamadı.

Halq arasından qaraman oğullar çıqtılar. İsmail Gaspralı, Reşid Medi, Noman Çelebicihan: Cafer Seydamet, Asan Sabri Ayvaz, Amet Özenbaşlı, Ablãkim İlmi, Seit-Halil Çapçaqçı, Ali Bodaninskiy, Veli İbraim ve digerleri halqnı uyantıp, onı zulumdan qurtarmaq, inkişaf ve aydınlıq yoluna çıqarmasında yolbaşçılıq yaptılar.

Qaramanlarımız türkiy dünyada demokratik akimiyet qurumı olğan Qurultaynıñ vastasınen devletçiligimizni ğayrıdan tiklemek oğrunda küreştiler ve muqaddes küreş yolunda şeit olıp kettiler.

1944 senesi bütün milletni aqılğa sığmağan şeylerde qabaatlap, ‘Qırım- qırımtatarlarsız’ kiyik şiarlarını kerçekleştirmege tırıştılar. Qıyamet sürgünlikniñ ilk yıllarında milletimizniñ aman-aman yarısı ğayıp oldı. Bu şaşılacaq aqsızlıqlar da halqnıñ iradesini bükmedi. Ğurbette zulum ile tutulğan halqımız ana topraqqa qaytuv ğayesinen yaşadı ve küreşti.

Ceppar Akimov, Bekir Osmanov, Mustafa Selimov, Mustafa Halilov, Amza Ablayev, Enver Seferov, Mustafa Cemilev, Reşat Cemilev, Yuriy Osmanov, Rolan Kadıyev, Ayşe Seytmuratova ve çoqtan çoq diger vatandaşlarımız kütleviy milliy arekette faal iştirak etip, dünyanı ayrette qaldırdılar. Musa Mamut kibi cesür oğlanlar Qırım degende, canlı meşal oldılar.

Kommunist firqa ve sovetler devletiniñ yolbaşçıları halqımızğa qarşı yapqan hiyanetliklerine baqmadan, o, öz küçünen, ekseriy sayısınen Vatanğa qaytıp, devletçiligini talap ete başladı. Bundan qorqqan şovinistler 1991 senesi referendum ötkerip ve Qırım asıl halqınıñ istek-iradesini, menfaatını iç de esapqa almay, sahte ‘muhtar cumhuriyeti’ni tesis ettiler.

Er cehetten haqlı talaplarımıznen alıp berecegi olmağan devlet siyasetini körgen milliy areket iştirakçileri 1991 senesi Qırımda ve sürgünlik yerlerinde vatandaşlarımız arasında saylavlar ötkerdiler ve temsilci qurum, milliy parlament yerini tutqan Qurultay-Meclisni meydanğa ketirdiler. Qırımnıñ bütün regionlarında , köy-qasabalarda öz-özüni idare etken milliy qurum- yerli meclisler teşkil etildi.

Devlet organları ve şovinist küçler ne qadar olarğa qarşı çıqsalar da, bu qurum halqımıznıñ içtimaiy- siyasiy, medeniy-maneviy ömüründe demokratik ve yekãne doğru olğanını ketişat kösterdi.

Bu aqiqatnı halqımıznıñ ekseriyeti siyasiy ömürinde, tedbirinde iştirak etip, defalarca tasdiqladı. Soñki saylavlarda Qırımnıñ çeşit seviyedeki şuralarğa saylanğan biñge yaqın deputatlarnıñ 98 fayızı Qurultay- Meclis qurumı tarafından kösterilgen vatandaşlarımızdır.

Vatanğa kütleviy avdetimiz başlağanına aman-aman çerik asır oldı. 20 yıldan ziyade milliy-siyasiy institutımız- Qurultray Meclis çalışa. Ana-topraqta doğulğan balalarımız pişkin, bilgili, yüksek seviyeli, zemaneviy mutehassıslar olıp yetişmekteler.

Halqımız arasında allı-taqatlı iş adamları peyda oldı. Milletimiz, zorlulqar ve çekişmeknen olsa da, yavaş-yavaş ayqqa qalqıp başladı. Çoqtan-çoq içtimaiy-siyasiy, cemaat teşkilãtlarımız faallik köstermekteler.

Amma milletimizniñ esas meseleleri çezilmedi. Milliy ğayemizni amelge keçirmesi oğrunda ögümizge birlik- beraberlikte yapılacaq qocaman vazifeler tura.

Soñki vaqıtta milletniñ birligini zayıflaştırmasına çalışqan küçler canlandı. Olаr halqımıznı diniy ve içtimaiy- ğayeviy cehetten bölmege, esas maqsatqa yetmekçün bir yumruq olıp, haq-huquqlarımıznı talap etmek yolunda çetleştirip, öz-özünen talaşuv yoluna yöneltmege isteyler. Bu areketler şovinistlerge, qomşu imperiya-Qırım davasından vazgeçmegen Rusiye devletine pek elverişlidir.

Bazı vatandaşlarımız, milletniñ kelecegini qayğırmaq yerine: ‘Ama da yaramaz halqımız bar’, Qurultay-Meclisniñ vazifelerini añlamağan kibi, ‘Meclis maña ne berdi?’ ‘Mustafa Cemil ne yaptı?’-deyler. Cemaatnıñ çoqluğınen saylanğan ve dünya tanığan yetekçilerniñ adına, utanmayıp, iftiralar atalar, dinimizge ters kelgen şeylerni yapalar.

Milletimizniñ dinini, tilini, ürf-adetlerini, medeniyetini ğayrıdan tiklev, siyasiy-içtimaiy ömürini ileriletmek oğrunda çalışqan cemaatçılar bayağı artqanı-quvançlı al. Olar alğışqa çoq layıqlar. Amma, ayrı şahslar öz ğururını qandırmaq içün aldav, millet adını tilge almaq yolunen şübeli ayın-oyunlarğa kirişeler, çoq yıllar devamında milletnen beraber çeşit sınavlardan keçken yetekçilerimizge işançsızlıq bildirmege çağıralar, olarnı aşalaylar. Böyle sahte areketler ve yalanğa esaslanğan suniy teşkilãtlarnı qurmağa tırışalar.

Böyle areketler milletimizniñ şimdiki kündeki eñ mühim ve zarur alı ve maqsatqa yetmekniñ şartı-milliy birligimizge büyük zarar ketire ve duşmanlarımıznıñ degirmenine suv töke. Bugünki künde milliy-siyasiy ve temsilci qurum, türk dünyasında tarihiy ananege esaslanğan ‘Qurultay-Meclis’ten ğayrı seçim yoq.

Onıñ içün de, milletimizniñ bugüni, kelecegine ait qararlar almaq ceryanında kenarda qalmağa istemegen ve özüni millet oğrunda çalışmağa, küreşmege iqtidarlı dep sayğan insanlarımız halq arasında sayğı qazanıp, Qurultay-Meclis erkãnlarına saylanmalılar. Saylanmasalar da-diger vatandaşnı aqaret etmey, menfaatımıznı yerine ketirmekniñ bir usulı ve sıñırı körünmey işler bar.

Devletçiligimiz olmağanına baqmadan, halqımıznıñ taqdiriy yollarını seçüv ceryanında muhalifiy teklifler ve muhalifiyet küçlerniñ olması tabiiy bir aldır. Amma bularnıñ episi Qurultay-Meclis qurumı çerçivesinde olmalı.

Milletimizniñ inkişafınen bağlı olğan esas meselelerge ait, çeşit fikir ve tekliflerni esapqa alğan qararlar Qurultay-Mecliste alınmalı ve ondan soñ añlaşılmamazlıq ve can ağırtuvlarnı kenarğa çekip, bu qararlarnı ömürge keçirmelidir.

Aziz vatadanşalar!

Sürgünlikte olğanımızda milliy ğaye-Vatanğa qaytmaq edi.

Bugünde halqımıznıñ esas qısmı, Allahqa biñ şükürler olsun, ana topraqta yaşay. Buña baqmadan, haqlımıznıñ millet olaraq coyulmaq, assimilãtsıya olmaq telükesi büyük. Bularnı köz ögüne alaraq, halqımıznıñ milliy kimligini-tilini, dinini, medeniyetini saqlap qalmaq, ileriletmek, aq-uquqlarını ve, eñ muqaddesi- devletçiligini tiklemek-milliy ğayemizdir.

Milliy ğaye oğrunda bütün millet bir can- bir qan olıp küreşmelidir.

Sayğılı yurtdaşlar!

Er bir millette öz devirniñ qaramanları, tabınğan mezarları ola. Soñ nefesine qadar milletine hızmet yapqan, onı aydın yolğa çıqarılmasını maqsat etken çoq yetekçilerni aytmaq mümkün. Mustafa Cemil Qırımoğlu da özüniñ ömürini milletke bağışladı, onıñ sayğı-itibarını qazandı. Dünya cemaatçılığı onı halqımıznıñ çolpan yıldızı olaraq tanımaqta.

Yuqarıda adları añılğan milliy areket yetekçileri, halqnıñ diger qaraman oğul-qızları arasında da haq-huquqlarımız tiklenilmesine degerli isse qoşqanlar az degildir. Amma al-azırda milletniñ körümli yolbaşçısı Mustafa ağadır.

Biz, vaziyeti ağır bir halq olaraq, özüni millet işine bağışlağan yetekçilerimizni, ateş yürekli oğul-qızlarını, olar aramızdan ketkenlerinde salağaçnı aşıqıp kötermezden evel, olarnıñ sağ vaqtında qadriñe yeteyik!

Bu alnı halqımıznıñ esas qısmı doğru añlay. Yazıqlar olsun ki, bazı milliy areket veteranları, ‘faaller’, daa yaqında Qurultay- Meclis erkãnında çalışıp, öz siyasiy menligini qanaatlendirip olamağan ayrı ‘erbaplar’ Mustafa ağa adına çeşit iftiralar atalar. Bu adamlar özleriniñ aytqanına cevap, yapqan işlerine esabat bermege ögrenseler, yahşı olur edi…

Matbuat vastalarnıñ haberine köre, Mustafa ağa mİlliy Meclis reisligi vazifesinde istifa bermege azırlana. Milletimizniñ bugünki vaziyetini köz ögüne alğanda, milliy yolbaşçını deñiştirmek kesen-kes mümkün degil, dep sayamız. ‘Deñişmemekke lãyıqları yoq’ degen ibare halqımıznıñ bugünki alına doğru kelmey.

Zan etemiz ki, Mustafa ağa istifa aqqındaki fikirni daa er taraflama tüşünip, milletke elverişli bir qarar alır.

Sayğılı vatandaşlar!

Çevre-çetimizde dosttan duşman çoq olğanda öz-özümiznen oğraşmaqnı, çekişmekni, davalaşmaqnı toqtatayıq! Tış muhalifet küçlerni quvandırmaqtan vazgeçeyik! Milliy ğaye oğrundaki muqaddes küreş yolunda birligimizni saqlap qalayıq! Taqat-qudretimizni tek millet menfaatına yapılğan işlerge bağışlayıq!

Böyle işler etrafımızda qaynap tura. Degil 300 biñ içün –sayımız 3 million 300 biñ olsa da, iş er bir vatandaşqa yetecek. Çalışqanğa aqıl ögretmey, özüñ al da yap!. Allah razı olsun. Cemaat qabul etsin, begensin.

Yapmağa çareñ ya da istegiñ olmasa- çette tur, keder etme, yatqa oşama, yabancığa qoşulma! Birligimizni inkãr etken, onı bozmağa –yıqmağa tırışqan qırımtatar yelge qarşı tükürgen insanğa beñzey.

Milletimizniñ kelecegi- ana topraqta milliy devletçiligimizni ğayrıdan tiklev oğrunda şeit ketken ecdatlarımıznıñ ruhunı şad etmekniñ tek bir şartı bar- o da birlik- beraberlikte olmaq ve yüce maqsadımızğa doğrulanğan areketler yapmaqtır!

Bu muracaatımızğa Qurultay vekilleri, regional ve yerli meclislerniñ azaları ve milletimizniñ kelecegine pervasız baqmağan diger vatandaşlarımız qoltutarlar, degen ümüttemiz.