V çağıruv Qurultaynıñ üçünci sessiyasınıñ kün tertbi aqqında

11.05.20160:19

V çağıruv Qurultaynıñ üçünci sessiyasınıñ kün tertbi aqqında

2010 senesi 10 avgust künü Qırımtatar Milliy Meclisniñ nevbetteki oturışnıñ ketişatında V çağıruv Qırımtatar halqınıñ Qurultayı üçünci sessiyasınıñ kün tertibi leyhası baqıldı. Muzakere neticesinde, Meclis azaları esas olaraq nevbetteki leyhanı qabul ettip, rey berdiler, leyha Qırımtatar Milliy Meclis tarafından Qırımtatar halqı qurultayınıñ reglamentiniñ 3.3 maddesine köre kirsetildi:

— Qırımdaki içitmaiy-siyasiy vaziyet ve qırımtatar halqınıñ öz-özüni idare etüv milliy qurumlarınıñ vazifeleri aqqında.

— Halqara forumnıñ azırlanuvı ve keçirilüvi aqqında.

— Qırım Yuqarı Şurasınıñ, rayon, şeerlerde rayonlarnıñ, köy, qasaba şuralarnıñ deputatları ve köy, qasaba ve şeer başarınıñ saylavları aqqında.

 

— Qırımtatar halqınıñ qurultayı, Qurultaynıñ saylav organları ve öz-özüni idare etüv milliy qurumlarınıñ faaliyetini terripke ketirgen vesiqalarnıñ yañı muarririyetleriniñ azırlanuvı boyunca iş gruppası faaliyetiniñ neticeleri aqqında.

— Qırımtatar halqı genotsidi ögrenilmesi ve aqibetleriniñ aşılması boyunca Qurultaynıñ Mahsus komissiyasınıñ işi aqqında.

— Qırımtatar halqınıñ hatıra künleri aqqında.

— Farqlı.

Qırımtatar Milliy Meclisniñ Matbuat hızmeti