TİLDE, FİKİRDE, İŞTE – BİRLİK!

11.05.20160:19

Millet – Vatan – Meclis!

Aqmescitte “Tilde, fikirde, işte – birlik!” şiarı ile Halqara İnsan aqları kününe bağışlanğan Bütünqırım mitingi keçirildi.

Belli ki, insna nasıl ülkede yaşasa, yaşasıñ, onıñ aqlarını dünya cemaatçılığı qorçalay. Bir sıra halqara vesiqalar qabul etildi, devletlerden insan aqlarınıñ qorçalanması talap etile.

Birinci büyük uquqiy vesiqa – 1948 senesi dekabr 10 künü Ekinci cian cenkiniñ deşetine cevap olaraq Birleşken Milletler Teşkilâtı Umumiy insan aqları deklaratsiyasını qabul etti. Bu vesiqa, insan aqlarınıñ qorçalavı sistemasınıñ esasını qoydı. BMT General Assambleyasınıñ teklifi ile 1950 senesinden başlap er yıl bütün dünyada Halqara İnsan aqları künü qayd etile, şu cümlede bizim ülkemizde.

Bu sene bu munasebet ile Milliy Meclis qırımtatar içtimaiy teşkilâtınen birlikte Bütünqırım mitingni teşkil ettiler. Tedbirniñ esas şiarı İsmail Gasprinskiyniñ “Tilde, fikirde, işte – birlik!” sözleri oldı.

10 dekabr künü Aqmescitniñ merkeziy meydanında Qırımnıñ çeşit köşelerinden kelgen 5000’den ziyade vatandaşımız toplandı. Ellerinde ukrain ve qırımtatar milliy bayraqlarını ve “Qırımtatar halqınıñ aq-uquqlarını tiklemege talap etemiz”, “Qırım – birisine inci, qırımtatarlarğa – Vatan”, “İnsan aqları ve halq aqları – ayırılmaz”, “Genotsid devam ete”, “Topraq – halq zenginligi, akimiyteniñ degil” şiarlarnen plakatlarnı tutıp, miting iştirakçileri birliklerini ve öz menfatlarını qorçalamaq istegini kösterdiler.

Miting, adet üzre, duadan başlandı. Ondan soñ Milliy Meclis reisiniñ birinci muavini Refat Çubarov, Milliy Meclis Kâtipliginiñ yolbaşçısı Zair Smedlâyev, Qırım Yuqarı Şurasınıñ deputatı Leonid Pilunskiy, “Bizim Qırım” Halqara teşkilâtınıñ reisi Abduraman Egiz çıqışta bulundılar.

Miting devamında çıqışta bulunğanlar toplanğanlarğa devletimizde insan aqları nasıl bozulğanları aqqında tarif ettiler. Bugün devlet tarafından aqları bozulğan insanlar da sözge çıqtılar – Aqmescit rayonı Saraylı-Qıyat köyünden Mustafa Hairov, onıñ ailesi 2009 senesi fevralde “Berkut” otrâdınıñ yañlış ücüminden zarar kördi. Eki yıl devamında M.Hairovnıñ ailesi öz aq-uquqlarını qorçalamaq içün küreşe. Lilâ Gafurovanıñ oğlunı miltsiya hadimi maşinanen bastı. Onı kerekli derecede cezalandırmaq içün küreşe.

Öz çıqışında Ayşe Seytmuratova qayd etti ki, qırımtatarlarnıñ milliy, daa doğrusı uquqqorucılıq areketi halqara qanunlarğa esaslana. “Halqımız sürgünlikten soñ ağır küreşten keçip, Qırımğa qayttı. Amma millet olaraq aqlarımıznı daa qaytarmadıq, ve evelde kibi halqara qanunlarğa esaslanıp küreşmege devam etmelimiz. Ve bizni iç kimse qabaatlap olamaz”, — qayd etti milliy areketniñ veteranı.

Tedbir soñunda Rezolütsiya qabul etildi, metni aşağıda berile.

Elmara MUSTAFA

Qarasuvbazarnıñ cemaatçılığı Qırımtatar Milliy Meclisni aqaretlemege ıntılğan insanlarnıñ areketlerini mahküm etti

Qarasuvbazar cemaatçılığınıñ muracaatı

Biz, Qarasuvbazar şeeriniñ qırımtatar halqı temsilcileri 2011 senesi 21 noyabr künü Aqmescitte Milliy Meclisniñ deskreditatsiyasına yonelgen insanlar gruppasınıñ areketlerini mahküm etti.

Bu insanlarnıñ areketleri Qırımtatar Milliy Mecliske ve Qurultaynıñ qararlarına qarşı çıqa.

Er vatandaşımızğa bir olğan maqsat içün küreşte milliy birlikniñ saqlanmasında eminmiz.

Qarasuvbazar şeer meclisi,

Sarı-Su qas. yerli meclisi,

Qarasuvbazar şeer şurasınıñ “Qurultay-Ruh” deputat gruppası,

Qarasuvbazar ş. Müsülman cemiyeti,

“Qardaşlıq” içtimaiy teşkilâtı,

Qarasuvbazar şeer meclisniñ reisi Enver Useinov

28.11.2011s.

Halqara insan aqları kününe

bağışlanğan Umumqırım mitingniñ

Rezolütsiyası

TİLDE, FİKİRDE, İŞTE – BİRLİK!

Öz-özüni belgilenüvge insannıñ ve halqlarnıñ aqqı ve serbestligi BMT’nıñ Nizamnamesinde pekitilgen halqara uquqnıñ esas printsipleridir ve er devlet olarğa riayet etmelidir.

1945 senesi BMT Nizamnamesi, soñra Umumiy İnsan aqları deklaratsiyası, Vatandaş ve siyasiy aqlar aqqında halqara pakt, İqtisadiy, içtimaiy ve medeniy aqlar aqqında halqara paktnıñ qabul etilmesinden soñ cemiyetniñ inkişafı köstere ki, bu printsiplerge riayet etmegen devletler öz vatandaşları ve cemiyetleriniñ inkişafı içün kerekli ve adaletli şaraitlerni yaratıp olamaz.

Biz, 2011 senesi 10 dekabr künü keçirilgen ve Halqara insan aqları kününe bağışlanğan Umumqırım mitingniñ iştirakçileri bağımsız ve demokratik Ukrain devletiniñ qurulması ve onıñ Avropa Birligine integratsiyası tarafdarları olaraq, qayd etemiz ki, insan aqları tolusınen yerine ketirilmese, Ukraina tarafından Vatanına qayta yatqan qırımtatar halqınıñ aq-uquqları tiklenüvi körmemezlikke alınsa, Ukrainada grajdan cemiyeti qurulması ögünde büyük manialar peyda ola.

Aynı vaqıtta Avropa Şurası, Avropa Birligi, OBSY, BMT’nıñ qırımtatar halqınıñ vaziyetine diqqat ayırğanları içün minnetdarlıq bildirip, Ukraina Prezidenti, Ukraina Yuqarı Şurası, Ukrainanıñ siyasiy partiyaları ve içtimaiy teşkilâtlarnı qırımtatar halqınıñ Qırımtatar halqınıñ öz Vatanında aq-uquqlarınıñ tiklenüvi, Ukrainada inkşafınıñ kefaleti ve havfsızlığınıñ teminlevi sualleri boyunca halqara forum keçirilüvi aqqında teşebbüsine qol tutmağa çağıramız.

Bunınen beraber, fikrimizge köre, Qırımtatar halqınıñ öz Vatanında aq-uquqlarınıñ tiklenüvi, Ukrainada inkşafınıñ kefaleti ve havfsızlığınıñ teminlevi sualleri boyunca halqara forum halqara ve Avropa teşkilâtlarınıñ qol tutuvı ile keçirilmeli, çünki:

— 1944 senesi 18mayıs künü Sovet Birliginiñ kommunistik rejimi tarafından yapılğan qırımtatar halqınıñ sürgünliginiñ aqibetlerini aşmaq kerek;

— Qırımtatar halqınıñ siyasiy, iqtisadiy, içtimaiy ve medeniy aqlarınıñ tiklenüvine yonelgen qanunlarınıñ qabul etilmesinde ve qırımtatar halqınıñ Vatanında yerleştirilmesinde Ukraina devletine er taraflama yardım bermek kerek;

— Ukraina demokratik ve bağımsız devlet olaraq pekinmek kerek ve onda insannıñ ve qırımtatar halqınıñ aqları tiklenmek ve halqara qanunlarına köre amelge keçirilmek kerek.

Biz, Umumqırım miting iştirakçileri, qırımtatar halqınıñ birligini pekitmek, Qurultay ve Milliy Meclis, regional ve yerli meclislerni inkşaf etmek ve pekitmek içün, bütün ğayretlerimizni sarf eterik.

Eminmiz ki, ulu qırımtatar maarifçisi İsmail Gasprinskiyniñ “Tilde, fikirde, işte – birlik!” sözleri Qırımnıñ bütün sakinlerini birleştirirler.

Halqara insan aqları kününe bağışlanğan mitingde qabul olundı.

Miting iştirakçilerniñ sayısı – 5000’den ziyade insan.

2011 senesi 10 dekabr, Aqmescit ş.

Kelecek sene Halqara forum keçirilecek

Qırımtatar halqınıñ öz Vatanında aq-uquqlarınıñ tiklenüvi, Ukrainada inkşafınıñ kefaleti ve havfsızlığınıñ teminlevi sualleri boyunca halqara forumnı kelecek sene keçirmege planlaştıralar. Bu aqqında Aqmescitte dekabrniñ 7’sinde olıp keçken matbuat-konferentsiyada Milliy Meclis reisiniñ birinci muavini, QMC Yuqarı Şurasınıñ deputatı Refat Çubarov haber etti.

R.Çubarov haber etkeni kibi, Qırımtatar Milliy Meclisniñ Qırımtatar halqınıñ öz Vatanında aq-uquqlarınıñ tiklenüvi, Ukrainada inkşafınıñ kefaleti ve havfsızlığınıñ teminlevi sualleri boyunca halqara forum keçirmek teşebbüsine Qurultay delegatları qol tuttılar, şimdi oña azırlıq körüne. “Forum keçirmek ğayesine halqara ve Avropa teşkilâtlarnıñ çoqusı da qol tuttı. Onıñ iştirakçileri sırasında, ilk evelâ, Ukraina devleti olmalı, halqara tekilâtlar, qırımtatar halqı (Milly Meclis). Episi işitrakçiler forum 2012 senesi keçirilmek kerek fikrine keleler”, — dedi Milliy Meclis reisiniñ birinci muavini.

Forumnıñ keçirlüv tarihı ve maqsadları aqqında jurnalistlerniñ sualleirne cevap bererek, R.Çubarov qayd etti ki, keçirilüv tarihı daa muzakere etile ve bir sıra şeylerge bağlı. “Halqara forumnıñ keçirilüvi – totalitar rejimi faciasınıñ meselelerini çezilüvinde Qırım ve Ukrainağa halqara cemaatçılıqnıñ yardım etmek ıntıluvıdır. Forum devamında qırımtatar halqı meseleleriniñ çezilüv yollarını tapmağa planlaştıramız”, — qayd etti R.Çubarov ve qoştı: “Bu forumnıñ keçirilüv vaqtı bizim içün printsipial degil, eñ esası – Ukraina devleti faal iştirakçi olsun, ve OBSY azalarınen birlikte qırımtatarlar ve umumen Qırım, Ukraina içün effektiv ola bilecek yollarnı tapsın”.