Qadınlar aqqında bütün aqiqat

11.05.20160:19

Qadınlar aqqında 10 şey Safure Kacametovadan

(‘Maarifçi’ qırımtatar maarif hadimleri assotsıatsıyasınıñ reisi)

Er bir qadınnıñ öz erkek idealı bardır. Amma erkek cesür, işançlı, merametli, cümert, muvafaqiyetli olmaq kerekligi şübesizdir.

Erkek muvafaqiyetli olmasa, bu al vaqıtnen adet olıp qala.

Qadınğa nisbeten qabalıq, er türlü ğarezlik qadında erkekke qarşı nefret duyğularını doğurta.

Qadın eñ-evelã itaat ve onı añlağanlarında muhtacdır.

Erkekniñ yüregine alıp ketken yol onıñ aşqazanından keçe degenleri er kesge bellidir , amma er vaqıt doğru degildir.

Erkek çiçek bağışlasa, sözlerniñ aceti qalmay.

Aqıllı qadın erkekke bir vaqıt ‘toñqa’ demez ve imkãnı olmağan şeylerni talap etmez. Yoqsa erkek onen razı olğan ve onı diñlegen diger bir qadın tapar.

Qadın belli bir yükseklerge yetse bile, işançlı destekke muhtactır.

Qadınlarnıñ eminligi, qararnen olsa, erkeklerni celp ete. Aqiqiy qadın bunı unutmaz, bu onıñ küçü ve ikmetidir.

Erkeksiz yaşay bilecek dep tüşüngen qadın yañlışa. Amma aynı tüşüngen erkek daa beter yañlışa. Bu bizim belãmız, amma aynı zamanda da, bir özümiz yaşap olamağanımız- o bir bahttır.


Qadınlar aqqında 10 şey Lilã Abibullayevadan.

(Jurnalist, ‘Çernomorskaya’ TRK-sı)

Erkekni qadın yapa. Onıñ içün bu dünyanı eyiliştirmek içün qadın ne vaqıt güzel peri, ne vaqıt ise sadıq dost olmaq kerekligini bilmeli.

Qadınlar telükeni duya bilir ve erkekni de haberdar etmeliler. Amma soñ qararnı erkek özü çıqarmalı ve özü neticege irişmeli.

Erkekler içün ‘qadın sus, seniñ künüñ-8 marttır’ ibaresi pek mantıqlı. Ve bunı şunen añlatalar ki, alimler, keşf eticilerniñ ekseriyeti erkeklerdir. Elbet, ya başqace nasıl ola bilir ki? Olar fikir yürsetken, araştırmalarnen oğraşqan vaqıtta qadınlar ailenen, balalarnen, ev hocalığınen oğraşalar, keşflerge ise vaqıt qalmay.

Qadınnıñ eñ yaqın dostu- anasıdır.

Küncülik- sevgiñizniñ eñ sade isbatıdır.

Qadın er bir güzel aktrisadır!

Biz er vaqıt, er bir yıl mevsimde, ya da er bir saatte bir de bir mucize bekleymiz.

‘Beşikni sallağan qol dünya ile idare ete’-ingliz ata sözü.

Qadınğa yalan aytqanıñıznı bir vaqıt bildirmeñiz. O belki añlar ve bağışlar, amma artıq bir vaqıt inanmaz.

Qadınnı añlamaq, ya da o aqqında bir şeyler bilmekniñ keregi yoq. Onı sadece sevmek kerek!

Qadınlar aqqında 10 şey Lenara Osmanovadan

(Yırcı, Qırımda nam qazanğan artist)

Er bir qadın-aktrisa, o er vaqıt öyle bir rejissörni qıdıra ki, onıñ filminde esas rölüni o oynaycaq.

Qadınnıñ iç alevi eñ emiyetlisidir. Bu alevlniñ sıcaqlığı etrafını qızdıra, yaqınlarını bahtlı ete.

Göñül, beden, fikirlerniñ birleşmesi- güzel ve aenkli qadınnıñ ziynetidir.

Qırımtatar qadınnıñ reçetesi: ömür boyu alınğan bilgilerni güzel keyfnen, ziyreklik, eminlik, naz ve merhametnen qarıştırmaq. Biraz cilveli baqış ve tatlı sözlerni qoşmaq. İşte azır!

Muvafaqiyetli qadın- öz -özünen ayenklikte yaşağan qadındır. O ne istegenini bile ve musbet energiyanı saça.

Balalar- er bir qadın içün energiya, merhamet, sevgi menbasıdır, menim içün ise daa yazılmasını ve icra etilmesini beklegen esas yırımdır.

Ömür acayiptir! Bu ömürni ise qadın ve erkek bereler.

Himiya ve fizika- icadiy qadınlar içün ğayet qıyın ilimlerdir. Amma olar qadın ve erkek arasındaki yaqınlıq duyğularını, muhlislerniñ reaktsıyasını, icadiy yükselüv vaqtında ise bütün tenini sarğan toknı yengilliknen añlata bilirler.

Qadın- sevgili, yekãne, misalsiz, cesür, meraqlı, biraz masüm, nizamlı olmalı!

Qız, qadın, bita! Er bir yaşqa ait hayallar bar, amma sevgen insanlarnıñ sevgi ve destegine ihtiyac daimiydir.

 

Qadınlar aqqında 10 şey Gülzade Odamanovadan

(oca, QMPÜ)

Qadınlar erkekler tüşüngeninden daa aqıllıdır.

Analıq qadınnıñ hayatını musbet tarafına deñiştire bilir. Bala doğğan soñ qadın bir vaqıt yalıñız olmaz. Er bir kün oña yañı quvanç ve baht daqqalarını ketirir. Bala- onıñ devamı, onıñ ebediyligidir.

Aslında, qadınlar- quvetliler. Olar sabır, aile ocağını saqlav, bala doğuruv ve terbiye etüv, öz eşine sadıq dost olmaq kibi sınavlardan keçmeli. Kerçek, 24 saat devamında dülber olmaq mearetine iç bir erkek saip degil.

Qadınlar arasında dostluq ola! Erkek ve qadın arasında da dosluq bar. Erkekler qadınlardan daa sadıq ola bilirler.

Eñ mantıqsız, tüşünilmeyip yapılğan areketlerini qadınlar erkekler sebebinden yapalar. Atta hata yapqanlarını bilip, onı tekrar tekrak yapmağa isteyler.

Aqayğa çıqmaq içün erkekni o yekãne ve tekrarlanmaz olğanına qandırmaq yeterlidir.

Aqıllı, terbiyeli, şaqadan añlağan erkek yüz dülberlerden daa yahşıdır.

Baht ile kiyingen qadın eñ dülberdir. Sevgen qadınnıñ tebessümi eñ bulutlı künni yarıqlata bilir.

Qadınnı añlamaq içün onı sevmek kerek.

Evdeki huzurlıqnı temin etecek üç söz- sen aqlısıñ, sevgilim!

Qadınlar aqqında 10 şey Elnara Zavedenovadan

(oca, QMPÜ)

Erkek qadınğa çiçek bağışlasa, o öz duyğu ve fikirlerine işaret ete. Qadınlarnıñ ekseriyeti erkek bu çiçeklernen ne aytmağa istegenini bilmek içün mahsus kitaplardan qıdırıp baqmağa seveler.

Yigit arqadaşıñız qadınğa nisbeten qıtmır olsa, qadın özü qabaatlı ola. Tek körüşkende qızlar paalı bahşışlar, ziynetlerni qabul etmeyip, oğlanlarnı alıştıralar.

Yahşı ev bikesi evde temizlik ve tertip olmasa, evleri qıntavlı olmaycağını yahşı añlaylar.

Qadın vazifesiniñ esas unsurları: sevgi, tasil, qoranta, balalar, iş, ev qıntavlığıdır.

Sevgi ve bahar- biri-birinen bağlı sözlerdir, çünki bahar sevgi devridir. Baharde sevgi er vaqıt tekrarlanmaz, şiiriydir.

Biz qadınlar pek sabırlı, gumanlı yaratıqlarmız, yoqsa erkekler ile barışıqta yaşap olamaz edik ki.

Qadılar erkeklerde kibbarlıq ve idaresizlikni sevmeyler. Amma erkekke ait eñ yaramay çizgi- apayına hiyanet ete bilmeleridir.

Epimiz sevimli olmağa isteymiz. Bu yerde dülberlik büyük rol oynay, amma esası- qadınnıñ iç dünyası, onıñ maneviy degerlikleridir.

Aqıllı qadın kimerde aqılsız olmağa da bile.

‘Erkekniñ hayatında tek bir qadın ola. Qalğanları- tek onıñ kölgeleridir.’- Koko Şanel.

Qadınlar aqqında 10 şey Elmaz Seytacıden

( alıp barıcı, ATR telekanalı, ‘Meydan’ radiosı’)

Anam maña er vaqıt: ‘Elmaz, qızım, sen eñ yahşısıñ!’, dep ayta edi. Balalarnı maqtamaq kerek, er vaqıt sögseñ, nuqsanlarnı kösterseñ ise, bala iç dünyasında saqlanır. Ana-babasınıñ sözü ğayet emiyetlidir. Büyük olğan soñ olarnı quvandırmağa tırışamız. Sevgili ana-babamıznıñ bahtlı közlerinden daa parlaq şey barmı?

Bahtlı olmaq ve eşiñiz, yaqınlarıñız, tuvğanlarıñız ile aenklikte yaşamaq içün öz- özünen çoq çalışmaq kerek. Bu ebet daa çoq qadınnıñ elindedir. O orta bir qarar ala bile, digerlerniñ vaziyetine kire bile.

‘Tabiatlarımız kelişmedi’dep aytqan ve evlenüvniñ bir qaç ayından soñ ayırılğan yaşlar şunı añlamaq kerekler ki, qoranta tek sevgi ve tutqunen qurulmaz. Ürmet, umumiy meraqlar olmasa, duyğular söngen soñ, aile dağıla bile.

Er şeyniñ bir çaresi tapılır.

Er bir qadın erkegini lider olaraq körmege istey. Amma er qadın onı körmez. Aqıllı olmağan qadın qıdırmağa devam eter, aqıllı qadın erkekten özü lider yapar.

Biz, qadınlar ana qıymetini tek özümiz ana olğan soñ añlamağa başlaymız.

Etrafımızda öglerinde maqsat qoymağan insanlar çoq. İnsan ise qoyulğan maqsatlarına yetip inkişaf ete. Ğayret etem, sürünem, turam ve maqsatqa yetmege tırışam. Amma bir vaqıt toqtamayım.

Qadın intuitsiyası aqqında efsaneler toqulğan. Bazıda bir şey aqqında tüşünsem, bu şey aynı böyle ola. Kimerde öz fikirlerimden qorqam. Bu ise er vaqıt musbet keyfte olmağa bir siltem ola.

Erkekler olarnı tebessümnen qarşılağanlarını sevgenleri sır degil. Erkekni çeçeklernen qarşılamaq daa güzeldir.

Tebessüm- parlaq, musbet emotsıyalarnen tolu hayatqa alıp ketken yoldur. İşte çoqça külüñiz.

AJ-melevşE