Тазие

28.04.202012:28


2020 сене апрель 18 куню Джурчи (Первомайский) районы Акбар (Войково) коюнинъ энъ эсли инсанларындан бири, 1924 сенеси Ускутте догъгъан Хайтаз Мамет агъа (97яшында) бу дюньяны терк этти. Кой молласы Зулькефер, Акбар дин джемиети адындан мерхумнынъ сой-сопларына, якъынларына терен тазие бильдирелер ве баш сагълыгъы, сабыр тилейлер.

     Мерхум Алланынъ рахметинде олсун!

Автор: Редакция Avdet

Редакция AVDET