Дёрт бизни къуртараджакъ! Гафаровлар аилеси

17.11.202112:15

Нурлан ве Алие Гафаровлар аилеси. Балалары: Эсма, Эмин, Эдие, Эдем
Борчокъракъ къасабасы, Акъмесджит

Фото аватара

Автор: Редакция Avdet

Редакция AVDET