Тазие / Александр Перепечин

22.11.202118:01

Миллий арекет иштиракчиси, 1993 сенеси Курган-Тюбеден (Таджикистан) Къырымгъа авдет олгъан, асырнынъ башында еди йыл Миллий къурумнынъ Ялта регионындаки реиси, 2014 сенеси Къырымны къорантасынен терк этмеге меджбур олгъан Александр Перепечин 17-ноябрьде Киев виляетининъ Ржищев шеэринде онко-хасталыкътан 61 яшында вефат эткени мунасебетинен онынъ анасы Гульнара Хабаджиевагъа, омюр аркъадашы Маринагъа, эки къызы ве огълуна, бунынънен берабер джумле якъынларына терен тазие бильдиремиз, сабырлар тилеймиз.

Мерхум Алланынъ рахметинде олсун.

Миллий Къурултай мебусларнынъ бир группасы, достлары.

Александрнынъ дженазе намазы 18-ноябрьде Киев дживарында, Чайка къасабасындаки «Бирлик» Къырымтатар медений меркезинде къылынды.

Автор: Редакция Avdet

Редакция AVDET