Дёрт бизни къуртараджакъ! Ниметуллаевлер аилеси

07.02.202212:03

Эльдар ве Диана Ниметуллаевлер аилеси. Балалары: Арзы, Найле, Асан, Назлы.

Фото: Ильдар Ибрагимов

Фото аватара

Автор: Редакция Avdet

Редакция AVDET