Къырымтатар эдебиятынынъ тарихы. Къыскъа бир назар

26.12.202011:49

Фазылов Риза, Нагаев Сафтер Къырымтатар эдебиятынынъ тарихы.Кьыскъа бир назар. – Симферополь: Къырым девлет окъув-педагогика нешрияты, 2001. – 640 с. – Къырымтатар тилинде.

Китапта чокъ асырлы къырымтатар эдебиятынынъ та къадимий девирлерден башлап, бугуньгедже отип кечкен ёлу козьден кечириле ве мында эдебиятымызнынъ бутюн девирлери акъкъында биринджи кере бойле кениш малюмат бериле. Китап саифелеринде тахминен 260 къадар языджы, шайр ве медениет эрбапларымыз ве оларнынь яратыджылыкълары акъкъында айрыджа къайд этиле. Эдебиятта фааль къалем ишлеткен, айры китаплары чыкъкъан ве чыкъмагъан 170-тен зияде муэллифлернинъ де адлары анъыла ве оларнынъ эсерлери хусусында фикир юрсетиле.

Автор: Редакция Avdet

Редакция AVDET