Шакир Селим «Зынджырлы медресе»

08.09.202323:54

(Монолог)

Зынджырларым пек тотланды,
Зынджырларым яралы.
Ёкътыр манъа алып кельген
Не ёлчыкъ, не аралыкъ.
Дёрт диварым къалды меним,
Мен – «Зынджырлы медресе»…
Гъам-яныкълар алды мени,
Дертлерим де эп осе.
Зынджырымны тотлар басты,
«Баса-бассын», дедилер.
Сарды мени джын-албасты
Ве гуняхсыз делилер.
Демезмеди Исмаил бей
Корьсе буны ве бильсе:
«Бойле ишке акълым етмей,
Ах, «Зынджырлы медресе»…
Мен яшарым къайта баштан –
Халкъым мени тиклейджек.
Артыкъ не сель, не де боран
Дал боюмны букмейджек.
Тек анъла сен, «улу девлет»,
Яптыгъына тёвбе эт.
Этмез исенъ, делихане
Олур бутюн мемлекет.

Фото аватара

Автор: Редакция Avdet

Редакция AVDET